TitelVortag
Aktuell
Datum
Uhrzeit
Diff. absolut
Diff. in %
Volumen in Stk.
Volumen in EUR
Aktion
Eli Lilly and Co
145,700
150,65
28.05.2020
22:10:00
+4,95
+3,40%
3,98 Mio.
387,31 Mio.
Emerson Electric Co
61,890
61,03
28.05.2020
22:10:00
-0,86
-1,39%
3,07 Mio.
157,59 Mio.
Exelon Corp
37,940
38,2600
28.05.2020
22:00:00
+0,3200
+0,84%
7,02 Mio.
160,48 Mio.
Exxon Mobil Corp
46,240
45,04
28.05.2020
22:10:00
-1,20
-2,60%
19,71 Mio.
794,27 Mio.
Facebook
229,140
225,4600
28.05.2020
22:00:00
-3,6800
-1,61%
29,42 Mio.
5,29 Mrd.
FedEx Corp
130,430
131,15
28.05.2020
22:10:00
+0,72
+0,55%
3,24 Mio.
327,61 Mio.
Ford Motor Co
6,030
5,85
28.05.2020
22:10:00
-0,18
-2,99%
77,13 Mio.
417,9 Mio.
General Dynamics Corp
150,450
148,49
28.05.2020
22:10:00
-1,96
-1,30%
1,43 Mio.
143,1 Mio.
General Electric Co
7,290
6,78
28.05.2020
22:10:00
-0,51
-7,00%
138,91 Mio.
873,99 Mio.
General Motors Co
27,790
26,68
28.05.2020
22:10:00
-1,11
-3,99%
11,67 Mio.
258,36 Mio.
Gilead Sciences
74,900
75,3200
28.05.2020
22:00:00
+0,4200
+0,56%
10,52 Mio.
591,52 Mio.
Goldman Sachs Group Inc
209,660
201,22
28.05.2020
22:10:00
-8,44
-4,03%
4,89 Mio.
619,16 Mio.
Honeywell International Inc
148,590
147,56
28.05.2020
22:10:00
-1,03
-0,69%
3,48 Mio.
356,68 Mio.
Intel Corp
63,560
61,7000
28.05.2020
22:00:00
-1,8600
-2,93%
17,26 Mio.
934,01 Mio.
International Business Machine...
125,540
124,53
28.05.2020
22:10:00
-1,01
-0,80%
3,92 Mio.
312,57 Mio.
Johnson & Johnson
144,890
146,97
28.05.2020
22:10:00
+2,08
+1,44%
6,19 Mio.
547,57 Mio.
JPMorgan Chase & Co
101,370
99,86
28.05.2020
22:10:00
-1,51
-1,49%
24,74 Mio.
1,81 Mrd.
Kinder Morgan Inc
15,970
15,72
28.05.2020
22:10:00
-0,25
-1,57%
10,91 Mio.
148,67 Mio.
Kraft Heinz Company (The)
31,030
30,3900
28.05.2020
22:15:00
-0,6400
-2,06%
3,71 Mio.
84,96 Mio.
Lockheed Martin Corp
397,120
398,44
28.05.2020
22:10:00
+1,32
+0,33%
1,49 Mio.
349,72 Mio.